Available courses

Онлайн курс присвячений питанням запобігання та протидії сексуальним домаганням на робочому місці. Він покликаний сприяти створенню робочого середовища, вільного від будь-яких проявів дискримінації та насильства за ознакою статі, з гідними та рівними умовами праці для всіх.

Курс складається з чотирьох модулів, під час проходження яких слухачі зможуть:

  • дізнатися більше про різні форми та прояви сексуальних домагань на робочому місці,
  • ознайомитися з результатами досліджень, які дозволяють оцінити справжні масштаби поширення сексуальних домагань у суспільстві,
  • поглибити власні знання щодо вітчизняного законодавства та міжнародних зобов’язань України у сфері викорінення сексуальних домагань,
  • розглянути найбільш поширені міфи щодо сексуальних домагань, спростування яких допомагає краще зрозуміти природу цього явища,
  • отримати практично орієнтовані рекомендації щодо запобігання та протидії сексуальним домаганням на робочому місці, а також надання ефективної підтримки постраждалим. 

Онлайн курс розроблено ООН Жінки у співпраці з Національним агентством України з питань державної служби та Центром адаптації державної служби до стандартів ЄС за фінансової підтримки уряду Швеції.


Онлайн курс складається з 5 модулів, проходження яких дає змогу знайти відповіді на конкретні запитання, які виникають у житті кожної людини, зменшуючи ризики політичного маніпулювання. Під час проходження курсу учасник опанує ключові аспекти політичної культури та політичної освіти публічних службовців: від концептуальних засад демократії до впровадження сучасних практик у діяльність органів державної влади; державний устрій України, функції, повноваження і обов'язки державних органів і органів місцевого самоврядування, судову систему і способи захисту прав громадян та інформаційнокомунікативний супровід діяльності органів державної влади. Широке коло освітлюваних питань та ситуацій, практичні приклади роблять цей курс дієвим політичним радником і помічником державного службовця, що буде сприяти підвищенню його політичної культури, шанобливого ставлення до своєї професії, держави і громадян

Онлайн-курс складається із 3 модулів, які передбачають розгляд сучасних стандартів управління якістю та інноваційних підходів до оцінки результативності і якості державного управління. Під час проходження курсу учасник ознайомиться із Методичними рекомендаціями щодо проведення обстеження системи управління якістю міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади та опанує ключові аспекти впровадження системи управління якістю в державному органі, навчиться визначати підходи і критерії до проведення обстеження системи управління якістю, оперувати відповідною інформацією, необхідною для ефективної оцінки діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування та узагальнювати результати обстеження системи управління якістю.